สวิงอาร์มอลูมิเนียม
G-Tokyo สวิงอาร์มอลูมิเนียม สำหรับ Monkey125
สวิงอาม ที่ได้รับความนิยมในรถตระกูล Monkey ทั้งในยุโรป และอเมริกา